Betreft: toepassing van de privacywetgeving op het verwerken van uw persoonsgegevens (GDPR)

Via deze webpagina willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor klantenbeheer.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst om diensten aan u te leveren, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de ondernemer om de diensten uit te voeren. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de dienstverlener om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is de ondernemer, Van de Venne Nico met als hoofdzetel te Bliekstraat 17, 9220 Moerzeke en met ondernemingsnummer BE0732.434.330.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenkomstig met de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGB/GDPR) en zullen enkele worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de dienstverlener bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie de persoonsgegevens aan de dienstverlener heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijkse persoonsgegevens die hij/zij van de diensteverlener en zijn mogelijks personeel, medewerkers en aangestelde zou ontvangen.

De opdrachtgever bevestigt dat hij/zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en over zijn/haar rechten op inzage, verbetering, wisseling en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de dienstverlener uitdrukkelijk naar de uitgebreide Data Protection Notice, zoals te vinden op de website van de dienstverlener. https://www.feniskcoaching.com/gdpr (direct site link)

Bij het openen van deze website en alle subsites. Heeft de opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van de Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

Identiteit van de onderneming: 

Feniks Coaching  – Nico Van de Venne
KBO : 0732.434.330
BTW : BE0732.434.330

Adres: Bliekstraat 17, 9220 Moerzeke (Vl.) België
Tel. :  0032 52 46 60 03

GSM: 0471 811 425