Select Page

Het effect van sociale media en hoe jij je eigen stem kunt horen in een zee van anderen

Er valt veel te zeggen over menselijke emotie, want eerlijk gezegd is het heel ingewikkeld.

Veel wetenschappers geloven dat sommige van de fundamentele verschillen die we als soort hebben, komen doordat we bepaalde emoties op specifieke manieren voelen.

De manier waarop we liefde, woede, zorg, teleurstelling of hoop begrijpen en ervaren, is cruciaal voor de manier waarop we in veel situaties handelen en kan onze toekomst in een oogwenk veranderen.

Daarom is het zo belangrijk om onze emoties echt te begrijpen – door uit te zoeken hoe verschillende situaties ons laten voelen en waar de wortels van die gevoelens liggen, kunnen we begrijpen hoe ze ons besturen en mogelijk wat we zouden willen veranderen.

Sociale media en de mening van de maatschappij

We leven in een tijd waarin gevoelens tegelijkertijd worden uitgezonden en verborgen, wat misschien klinkt als een paradox, maar in feite heel waar is!

Laten we ons richten op sociale media – het middelpunt van de aandacht voor een groot deel van de moderne samenleving.

In de kern is dit een virtuele ruimte die expliciet is gemaakt zodat mensen precies kunnen delen hoe ze zich op elk moment voelen.

Video’s, foto’s, berichten, tweets, commentaar, reacties – het zijn in wezen allemaal vormen van zelfexpressie die ons in staat stellen onze diepste verlangens, angsten, meningen en hoop over te brengen.

Een digitale, eeuwige bibliotheek van onze menselijke ervaring waar alles wordt gezegd, gedeeld en opgeslagen.

Dit heeft duidelijk zijn positieve kanten – vrijheid van meningsuiting wordt bijvoorbeeld actief ondersteund, wat niet altijd het geval is geweest.

Creativiteit wordt aangemoedigd en krijgt de waardering die haar toekomt, waardoor allerlei culturele kennis wordt verbreed en allerlei talenten worden opgemerkt en gewaardeerd, ongeacht waar ze vandaan komen en wat ze zijn.

Het is ook nog nooit zo gemakkelijk geweest om een mening te vormen en zich daaraan te houden, wat een enorm voordeel is omdat het de aandacht van het individu vestigt op zijn persoonlijke keuzes en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Deze zaken zijn allemaal verbonden met emoties en hebben allemaal een impact gehad door de exponentiële groei van de sociale media.

De paradox

Dit is waar de bovengenoemde paradox in het verhaal komt.

Doordat al deze informatie slechts een paar muisklikken van je verwijderd zijn, kun jij je gemakkelijk overweldigd of zelfs ontmoedigd voelen om je gedachten en ideeën te delen – er zal immers altijd iemand zijn die beter is dan jij.

Historisch gezien is er geen verleden geweest waarin de vorige bewering niet waar was.

Maar vandaag de dag kunnen we elke persoon die in onze ogen superieur is, vinden en onze aandacht erop gericht houden.

Zeker, de mensen die vóór de gouden eeuw van het internet leefden, begrepen ook wel dat zij waarschijnlijk niet de absolute besten waren in hun vakgebied, maar het is iets anders om dat in theorie te beseffen en die mensen en hun prestaties elke dag daadwerkelijk te zien.

Dit eist vaak een tol op ons gevoel van eigenwaarde en zorgt ervoor dat we onze gevoelens en gedachten negeren.

De aspecten van sociale media

Met het bovenstaande in gedachten, willen we hier nog een belangrijke vermelding maken – alleen omdat je het ziet, betekent niet dat dit het hele verhaal is!

Social media posts hebben de neiging om zeer positief te zijn – onrealistisch zelfs.

Het is normaal dat de maker alleen zijn eindproduct of zijn laatste gedachten wil delen, zonder alle ontberingen te vermelden die daarvoor kwamen.

De kijker vergeet echter vaak dat deze ontberingen het centrale deel van het verhaal vormden.

Door het leven van anderen door een roze bril (of filters) te bekijken, veroordelen we uiteindelijk vaak onszelf omdat onze werelden andere nuances en kleuren hebben.

Dit kan ons tot de conclusie brengen dat we geen rekening moeten houden met onze eigen emoties of zelfs met onszelf als geheel, en dat is precies waarom sociale media een tweesnijdend zwaard zijn.

In zekere zin is sociale media een hoogtepunt in het leven van mensen – niet het hele verhaal.

Luisteren naar je eigen gevoelens

Dus hoe kunnen we dit bestrijden? Sociale media is lang niet de enige dader van het verlagen van het gevoel van eigenwaarde, maar het is er wel een goed voorbeeld van omdat de meesten van ons het dagelijks gebruiken.

Of het nu gaat om een pestkop uit je klas of de mening van een vreemde op het internet, je kunt waarschijnlijk niet veel doen aan de negativiteit die je wordt toegeworpen, en dat zou ook niet moeten.

Negativiteit zal altijd een deel van ons leven zijn, net zoals positiviteit het altijd terug zal vechten.

In plaats van de factoren van buitenaf te veranderen (een taak die niet alleen uitputtend kan zijn, maar soms ook gewoon onmogelijk), kun je je richten op wat je wel onder controle hebt – je eigen perceptie.

Door te luisteren en je emoties te begrijpen, word je meester over hoe die negatieve mensen of dingen je beïnvloeden.

Een uitstekende eerste stap is om jezelf vragen te stellen – zo veel als je kunt en zo vaak als mogelijk.

Leer jezelf beter kennen, begrijp waarom je leuk vindt wat je leuk vindt, hoe verschillende dingen je laten voelen als je gelukkig bent, wat je verdrietig maakt, wat je wilt horen als je op een slechte plek bent, je hoop, en dromen, enz.

De vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen aan iemand met wie je bevriend wilt zijn, zijn bijna identiek aan de vragen die je jezelf kunt stellen en je moet je op je antwoorden net zo concentreren als je zou doen als het een andere persoon was die ze geeft.

Wat dit proces van het stellen en beantwoorden van je vragen doet, is je focus verleggen van de buitenwereld naar je innerlijke realiteit.

Met deze verschuiving begin je te begrijpen waarom jouw gevoelens en gedachten net zoveel waarde hebben als die van anderen en waarom jouw mening net zo belangrijk is.

Daarna is het veel gemakkelijker voor je om de emoties en ideeën die je hebt met de wereld te delen.

Zie je, wanneer je iets echt begrijpt – de oorsprong, de huidige vorm en de toekomstige effecten ervan – ben je zelfverzekerder wanneer je ermee geconfronteerd wordt en ook wanneer je het aan iemand anders moet uitleggen.

Net zoals het voor u gemakkelijker is om eenvoudige dingen aan kinderen uit te leggen dan ingewikkelde theorieën te ontwarren, is het veel begrijpelijker voor u en voor uw toehoorders wanneer u alle antwoorden hebt in eenvoudige taal.

Bovendien kunt u door de nieuwe overtuiging die kennis met zich meebrengt opener en waarachtiger zijn en daardoor de juiste reacties aantrekken.

Vanaf dat moment gaat alles van een leien dakje.

Eind conclusie

Deze eerste stap om te leren rekening te houden met je eigen gevoelens is moeilijk en vergt enige gewenning.

Toch is het van vitaal belang voor het verbeteren van onze mening over onszelf en het belang dat we eraan hechten.

Door te leren rekening te houden met je emoties, zul je ongetwijfeld nieuwe dingen over jezelf ontdekken, hoe je er aandacht aan kunt besteden en waarom je ze eerder niet zag.

Deze vorm van zelfrealisatie en de verandering die daarmee gepaard gaat is iets dat iedereen zou moeten ervaren, omdat het je dichter bij de persoon brengt die je uiteindelijk wilt zijn – een persoon die zichzelf echt begrijpt en daar gelukkiger van wordt.

#choosethegritlife #nicovandevenne #megagrit